Tänkvärt om du är entreprenör

Äntligen någon som ser saker och ting ur entreprenörens perspektiv och inte vara den anställdes. Alla tips och artiklar i vanliga tidningar riktar sig nästan alltid till fast anställda löntagare, men en egenföretagare/entreprenör har ofta en annan situation.

Här är artikeln från James Clear:

If you’re an entrepreneur, traditional financial advice, starting with the drumbeat of diversification, does not apply to you.

I know because you told me in hundreds of interviews I conducted over the last decade. Entrepreneurs like you expressed frustration with being told how to invest in multiple index funds all over the world. After all, that advice is based on rules intended for people with stable incomes and jobs who don’t need to invest lots of money in their businesses.

So you’re told, “Never put all your eggs in one basket.” But guess what — whether you meant to or not, you already have. You’re the opposite of diversified.

See if this sounds familiar. You start a little side project. You work crazy hard on it and use every spare minute you can find, including nights and weekends. After tons of hard work and some luck, you gain traction. Then, you make a calculated decision to go all in with 100 percent of your time, energy and money.

You may have even leveraged your home, credit cards and hit up mom or dad to keep things going. Then, there’s that round of funding you raised from friends and family. Diversify? At this point, you’re beyond 100 percent in.

The good news is that you’re not alone. In fact, you’re in good company. From your neighbor who started a doughnut shop around the corner, to entrepreneurs like Elon Musk, almost everyone who’s crazy enough to start a business knows what it feels like to be all in.

You can frame this feeling by using a very basic financial principle that came up during a conversation I had with my friend Blair Enns, the founder of Win Without Pitching. I asked him two questions:

1) How is your money invested?

2) Why?

Blair responded quickly and concisely:

1) Growing my business

2) Return on investment (R.O.I.)

Blair didn’t give brief answers because he lacks the time. He sent me these answers because they were no-brainers for him. What else would he ever want to invest in? For him, his business is the most awesome thing in the world. If it wasn’t, he wouldn’t be in it.

Using a spreadsheet to make a calculated guess about the return on your investment is an important part of building a business. But for entrepreneurs, a huge part of the reason they create a business isn’t captured in dollar signs and numbers. It’s a way of life, and the act of entrepreneur-ing often comes with an R.O.I. that a more conventional, more secure life path can’t provide.

That return includes being passionate about what you do. Being your own boss. Feeling that pit in your stomach when you’re all in and the immense elation when your hard work pays off. Those things don’t fit neatly on that spreadsheet.

So, the next time somebody asks you, “How’s your money invested?” forget about diversification and mutual funds. Instead, you can answer with pride, “In my business.” And if anyone asks you why, just answer with those three simple letters: R.O.I.

This column originally appeared at the New York Times on December 5, 2016.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Read More

Fällorna för ditt privata sparande

Artikel från SvD 8/10 2016 Frida Andersson

1) Undvik dubbel skatt – välj ISK istället

Vill du komplettera ditt pensionssparande via arbetsgivaren med att även spara privat? Tidigare var sparande i pensionsförsäkring eller Individuellt pensionssparande, IPS, avdragsgillt för insättningar på upp till 12 000 kronor per år. Men den 1 januari 2016 försvann avdraget helt.

Det innebär att insättningar som görs i denna typ av försäkringar dubbelbeskattas. Viktigt att veta är att du som är egenföretagare fortfarande har rätt att dra av för insättningar till en pensionsförsäkring. Den som nu vill spara privat till sin pension har ett antal alternativ; fond- och aktiekonto, kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto, ISK. Och det är det sistnämnda som är det i särklass bästa alternativet.

Ska du starta ett privat pensionssparande idag, välj ISK.

Inom ISK kan du byta fonder och aktier hur du vill utan att det får några skattekonsekvenser. Därmed slipper du också deklarationskrångel. Istället tas en årlig schablonskatt ut på kapitalet på kontot, och den skatten är just nu väldigt låg.

En kapitalförsäkring fungerar på liknande sätt. Men en avgörande skillnad är att bankerna är bra på att ta betalt för kapitalförsäkringar, medan de inte får ta ut någon avgift för ISK. Väljer du ISK vet du helt enkelt att du inte betalar något överpris. Dessutom står du själv som ägare på alla värdepapper i ISK. I en kapitalförsäkring är det rent formellt pensionsbolaget som står som aktieägare.

Hade du dock redan startat ett sparande i en kapitalförsäkring redan innan ISK lanserades så behöver du inte stressa med att flytta sparandet. De båda sparformerna fungerar som sagt på liknande sätt. Men kolla ordentligt att du inte betalar dyrt för din kapitalförsäkring. Att tänka på är också att ISK inte lämpar sig särskilt väl för lågrisksparande. Orsaken är att schablonskatten tas ut på hela kapitalet årligen, och det oavsett om fonderna har gått bra eller dåligt.

2) Undvik PPM-skojare – välj staten istället

De så kallade PPM-förvaltningsbolagen lovar guld och gröna skogar, och spelar ofta på folks osäkerhet och dåliga samvete. Mot en fast avgift på inte sällan så mycket som 800–900 kronor om året, och en förvaltningsavgift på 1 procent per år, erbjuder sig PPM-skojarna att placera pengarna åt dig.Avgifterna har enorm betydelse för nivån på din pension i slutändan.

Men 1 procent är mycket i PPM-sammanhang. I systemet är snittet 0,3–0,4 procent. Den som inte själv vill välja fonder har ett utmärkt alternativ; AP7Såfa som förvaltas av staten. Det kostar endast 0,12 procent om året i förvaltningsavgift. Många år har AP7Såfa avkastat bättre än de genomsnittliga aktiva spararna i premiepensionen.

Avgifterna har enorm betydelse för nivån på din pension i slutändan. Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten betalar en kund hos PPM-förvaltningsbolaget Prognosia 1 390 kronor mer per år jämfört med om du väljer AP7Såfa. Och till pensionen sparar vi ju i kanske 40 år eller mer.

3) Undvik höga avgifter – välj rabatt om möjligt

I såväl premiepensionen som privata pensionen och tjänstepensionen är avgifterna av yttersta vikt för att pensionskapitalet ska bli så högt som möjligt i slutändan. Inom premiepensionen är alla fonder kraftigt rabatterade. I den privata pensionen måste du själv hålla koll, och det gäller även för tjänstepensionen.

 Håll koll på dina gamla kollektivavtalade pensionsförsäkringar så att de inte ligger och drar högre avgifter.

Har du en kollektivavtalad tjänstepension så är det visserligen så att det görs upphandlingar bland pensionsbolagen, för att pressa ned fondavgifterna. Snittet för fondavgifter inom tjänstepensionsavtalet ITP, för privatanställda tjänstemän, har exempelvis fallit med 70 procent på tio år. Det gäller dock att som sparare hålla koll på vilka bolag som hör till de upphandlade.

Ett bolag som tidigare varit upphandlat kan sedan falla bort i nästa upphandling. Då får du i den försäkringen inte lika låga avgifter som du skulle ha fått hos något av de upphandlade bolagen. Nya pengar går alltid in till upphandlade bolag.

Men håll ordentligt koll på dina gamla kollektivavtalade pensionsförsäkringar så att de inte ligger och drar högre avgifter än vad som är nödvändigt.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Read More

Värt att investera i företagen på Fortunes ”Change the World-list”?

Fortune Magazine har publicerat en lista en lista på 50 företag som gör skillnad för världen. Listan hittar du här.

Enda svenska företaget bland de 50 är Skandia. Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. Företagen på listan rankas efter tre kriterier: samhällseffekt, reell affärsnytta och innovation.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Read More

Sparkontona du ska undvika

Sparkonton har länge varit själva symbolen för ett tryggt sparande. Men frågan är om det stämmer i dag. Hos inte mindre än åtta sparinstitut ges ingen ränta alls på vanligt sparkonto med rörlig ränta och fria uttag.

Och eftersom vi har en, förvisso låg, inflation i Sverige så betyder det att pengarna minskar i värde. I april låg inflationen i Sverige på 0,8 procent. Det innebär att det är en ren förlustaffär att ha pengarna på sparkonto med nollränta.

– Det är numera mycket svårt att få någon betydande avkastning utan att ta risk med sparpengarna. Det innebär i sin tur att man ännu mer än tidigare behöver fundera på när och till vad man behöver använda sina sparpengar, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Hos SEB är den rörliga sparräntan, liksom hos de tre andra storbankerna, satt till noll. Jens Magnusson anser att man ändå ska ha sitt buffertsparande på konto.

– Buffertsparande ska vara lättåtkomligt utan risk, och då har man inte mycket annat att välja på. Men det är viktigt att inte lägga mer i den typen av sparande än man behöver, säger han.

Förutom de fyra storbankerna är det sparkonton hos Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, Skandiabanken och Nordnet som ger noll i dag. Samtliga konton gäller rörlig ränta och fria uttag.

Det handlar kanske inte om att få pengarna att växa på sparkontot, utan att undvika att de äts upp. Den som vill bevara pengarnas värde bör titta hos något av de mindre sparinstituten. Bank Norwegian ger exempelvis 0,9 procent i rörlig ränta på ett kapital på 50 000 kronor. Svea Ekonomi ger 0,85 procent, och det gör även Avida Finans.

Men bland nischbankerna lurar andra fällor. Bank Norwegian, Svea Ekonomi och Avida Finans tillhör de institut som har insättningsgaranti. Det innebär att sparbelopp upp till 100 000 euro är skyddade om sparinstitutet skulle gå i konkurs. Alla konton och institut som omfattas av Finansinspektionens tillsyn har automatiskt insättningsgaranti.

En del sparinstitut är dock bara registrerade hos Finansinspektionen, myndigheten har ingen tillsyn över dem. Här är taket för insättningar på 50 000 kronor, och på så vis kan de så kallade inlåningsbolagen undvika de hårdare krav på bland annat kapitalbuffert och intern styrning och kontroll som gäller för exempelvis banker. Det gör det möjligt för bolaget att erbjuda en betydligt bättre ränta.

Exempelvis 24Money ger en rörlig ränta med fria uttag på 6,5 procent. Lika mycket ger 4Spar. Viaspar ger 4,5 procent och Kronspar och Upplandsspar ger 4,04 respektive 3,5 procent. Vill kunden binda pengarna ges en ränta på upp emot 10 procent hos 24Money.

Men det gäller att se upp. Inte på något av dessa konton gäller insättningsgarantin. Och det betyder att om bolaget går i konkurs så riskerar alla pengar att gå förlorade.

– Frestas inte att välja konto utan insättningsgaranti. Räntan är betydligt högre på de kontona men risken alldeles för hög, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

FRIDA ANDERSSON
ANALYS
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Read More